Kích thước

Số lượng 

Giá xuất xưởng

Ghi chú

Thú bông móc khóa 10 – 15cm

300

 

500 

 

1.000

3.000

5.000

57.000

 

54.000

 

45.000

39.000

31.000

Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo.

Một sản phẩm được quyết định bởi nhiều yếu tố

Nên quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline

Để được tư vấn báo giá chính xác hơn 

Thú bông quà tặng 20 cm

100

 

300 

 

5.00

1 – 2.000

3 – 5.000

65.000

 

62.000

 

55.000

48.000

43.000

Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo.

Một sản phẩm được quyết định bởi nhiều yếu tố

Nên quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline

Để được tư vấn báo giá chính xác hơn 

Thú bông quà tặng 30 cm

200

 

500 

 

1.000

3.000

5.000

65.000

 

62.000

 

55.000

48.000

43.000

Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo.

Một sản phẩm được quyết định bởi nhiều yếu tố

Nên quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline

Để được tư vấn báo giá chính xác hơn 

Thú bông quà tặng 50 cm

200

 

500 

 

1.000

3.000

5.000

65.000

 

62.000

 

55.000

48.000

43.000

Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo.

Một sản phẩm được quyết định bởi nhiều yếu tố

Nên quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline

Để được tư vấn báo giá chính xác hơn