Nhãn hàng FlexOffice

FlexOffice là thương hiệu của Tập đoàn Thiên Long, được sử dụng cho các sản phẩm kinh doanh nội địa và xuất khẩu. Trong 35 năm qua, Thiên Long cùng FlexOffice đã trở thành một trong những thương hiệu văn phòng phẩm nổi tiếng nhất châu Á.

FlexOffice - YouTube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *